Android phones do not auto play the audio you have to press the play button on the right. 


 
Home

OPPORTUNITY

QUEST FOR SPECTATORS
We are looking for anyone interested in the sport and want to see it grow. We need assistance to improve the website with a few more features to make it more informative, useful and help to draw more spectators to the sport. Anything becomes more interesting with good, accurate, unbiased information and news. We believe this will help to grow the supporters of the sport. 

COPY, PASTE AND MOVE
We need your assistance to expand to other platforms and media. We need your creativity for new stories and information beyond copying,  modify and pasting other peoples work. This is an opportunity for you to learn more skills in an interesting and exciting environment. We need you to assist with interesting photos with captions or write-ups that tells a story about the sport or provide informative race reports. 

ZUCKERBERG OR MEGA OVAL BRANDING
We need persons willing to help to develop ideas, assist with monitoring and testing features on the website and to improve the quality of social media and branding. This needs to be improved to attract users who will promote the sport in such a way that it will not scare potential visitors and spectators away.

HARD WORK BUT STILL POOR GATE
Something must be wrong if the sport has a poor gate, dwindling quality entries, empty stands, empty private areas (in prime spots) and spaces around the track and are not attracting expected crowds. Something must be wrong if ads and sponsors dry up and newspaper ads, the program booklet and website can not be afforded.

130 OTHER THINGS THAT CAN BE MADE
We urgently need someone to help distribute live information to attract followers and potential followers of the sport. An easy to use platform was specially developed for this purpose that anyone can use while you will still be able to sit and watch the racing.

ARE THERE SKILLS THAT WILL HELP THE SPORT?
This is an exellent opportunity to learn more skills with assistance from experienced members. We are looking for someone who is serious to learn to deliver professional work, who can or are willing to learn to communicate in a team environment using different platforms and learning to use it. Candidates will be able to learn and practice many other skills like video recording, production, editing, journalism, news and information gathering and distribution, running websites, computer graphics, advertising and marketing. 

ATTRACT MORE WITH BETTER QUALITY
We need to provide sponsors and advertisers with quality media platforms padded with interesting and informative stories, news and information to attract followers or potential followers of the sport and in turn advertisers and sponsors.

COMMUNITY SERVICE CAN ELEVATE ORGANISATION
We need to help you to develop your skills not only for the sport but for you to expand and practise your abilities where you are employed, to improve your chances to find better work, or more importantly, to find work if you are unemployed.

TEAMWORK VS DISFUCNTIONAL COMMUNICATION ISLANDS
Without teamwork nothing great in an organization can be achieved. We need you as part of a team to improve the sport here in Worcester an re-instate it as one of top tracks and clubs in the country.

 website@megaoval.com

GELEENTHEID 

SOEK MEER TOESKOUERS
Ons is op soek na enigiemand wat in die sport belangstel en wil sien dat dit groei. Ons het hulp nodig om die webwerf met 'n paar funksies te verbeter om dit meer insiggewend, nuttig te maak en help om meer toeskouers na die sport te lok. Enige iets word meer interessant met goeie, akkurate, onbevooroordeelde inligting en nuus. Ons glo dit sal help om die ondersteuners van die sport te laat groei.

KOPIEER, PLAK OF SKUIF
Ons het u hulp nodig om na ander platforms en media uit te brei. Ons benodig jou kreatiwiteit vir nuwe stories en inligting in plaas daarvan om ander mense se werk te kopieer, modifiseer en plak. Dit is 'n geleentheid vir u om meer vaardighede in 'n interessante en opwindende omgewing te leer. Ons benodig u om te help met interessante foto's met onderskrifte of opskrywings wat 'n storie oor die sport vertel, of insiggewende wedrenverslae te verskaf.

ZUCKERBERG OF MEGA OVAL HANDELSMERK (BRANDING)
Ons benodig persone wat bereid is om idees te ontwikkel, te help met die monitering en toets van funksies op die webwerf, en om die gehalte van sosiale media en die handelsmerk te verbeter. Dit moet verbeter word om gebruikers te lok wat die sport op so manier sal bevorder dat dit nie potensiële besoekers en toeskouers sal afskrik nie. 

HARDE WERK MAAR STEEDS SWAK HEK
Iets moet verkeerd wees as die sportsoort sulke swak hek getalle kry, gehalte inskrywings afneem, leë staanplekke,  leë privaat losies (by beste plekke om baan) en die spasies rondom die baan nie die verwagte skares lok nie. Iets moet verkeerd wees as advertensies en borge opdroog en as koerantadvertensies, die programboekie en webwerf nie bekostig kan word nie.

130 ANDER DINGE WAT GEDOEN KAN WORD
Ons benodig dringend iemand om lewendige inligting te versprei om volgelinge en potensiële aanhangers van die sport te lok. 'n Platform wat maklik is om te gebruik is spesiaal vir hierdie doel ontwikkel en wat enigeen kan gebruik terwyl jy nog steeds na die wedrenne kan sit en kyk.

IS DAAR ANDER VAARDIGHEDE WAT SPORT SAL HELP
Hierdie is 'n uitstekende geleentheid om meer vaardighede aan te leer en deur ervare lede gehelp sal word. Ons is op soek na iemand wat ernstig is om te leer om professionele werk te lewer, wat kan of bereid is om in 'n span en op verskillende platforms te kommunikeer of om te leer hoe om dit te gebruik. Kandidate sal baie ander vaardighede kan leer en beoefen soos video-opname, produksie, redigering, joernalistiek, nuus en inligting-versameling en verspreiding, webwerwe, rekenaargrafika, advertensies en bemarking.

LOK MEER MET BETER GEHALTE
Ons moet borge en adverteerders voorsien van gehalte media-platforms wat gevul is met interessante en insiggewende stories, nuus en inligting om aanhangers of potensiële aanhangers van die sport te lok en op sy beurt weer adverteerders en borge.

SPORT KAN GEMEENTSKAP SO HELP EN AANSIEN VERHOOG
Ons sal jou help om jou vaardighede te ontwikkel, nie net vir die sport nie, maar ook om jou vaardighede uit te brei en te oefen om daarmee jou kanse te verbeter om dalk 'n beter werk te kry, of meer belangrik, om werk te kry as jy werkloos is.

SPANWERK VS GEBREKKIGE KOMMUNIKASIELOSE EILANDJIES Sonder spanwerk kan niks groot in 'n organisasie bereik word nie. Ons benodig u as deel van 'n span om die sport hier in Worcester te verbeter en weer sy plek te kry as een van die top bane en klubs van die land.