MEGA OVAL SUPPORTS:
 • Entry level motor sport 
 • Affordable startup classes
 • Affordable "Made in South Africa" cars 
 • Platform for development and experience
 • Freedom of choice and association 
 • Inter club events - Everyone Welcome  
 • Job creation to fight crime 
 • Social development & support
 • Personal develpoment & experience
 • Facilities and entertainment for spectators
 • Decisions to promote the sport and not individuals 
 • Sportsmanship and good manners 
 • Healthy communication 
 • Constructive criticism 
 • Aim of a business organisation for professionalism
MEGA OVAL ONDERSTEUN:
 • Intreevlak van motorsport 
 • Bekostigbare intree klasse 
 • Bekostigbare karre "In Suid Afrika Gemaak" 
 • Platvorm vir ontwikkeling en ondervindig
 • Vryheid van keuse en assosiasie  
 • Interklub byeenkomste - Almal Welkom 
 • Werkskepping om misdaad te bekamp 
 • Maatskaplike ontwikkeling & ondersteuning
 • Persoonlike ontwikkeling & ondervinding
 • Fasiliteite en vermaak vir toeskouers 
 • Besluite wat die sport bevorder en nie individue nie 
 • Sportsmanskap en goeie maniere 
 • Gesonde kommunikasie 
 • Opbouende kritiek 
 • Strewe na 'n besigheidorganisasie vir professionaliteit
Participate or contribute as an administrator - official - media - marketing - advertiser - sponsor - sport promotion : Contact JD vd Berg at  083-350-9481
WELL DONE!


SUKSES OF MISLUKKING - VEROORSAAK DEUR MENSE

Die toekoms behoort aan daardie mans en vrouens wat baie goed is met wat hulle doen. "As jy nie daartoe verbind is om beter te word as wat jy is nie, sal jy slegter word." Om dit op 'n ander manier te stel, enige iets minder as 'n verbintenis tot uitstekende prestasie van jou kant af, is 'n onbewustelike aanvaarding van middelmatigheid.

Jou opgehoopte kennis en ondervinding word dag vir dag verouderd. Die kennis in jou veld verdubbel elke drie tot vyf jaar. Dit beteken dat jou kennis elke drie tot vyf jaar moet verdubbel net vir jou om by te bly.

Die oplossing vir die dilemma van onvermydelike verandering en herstrukturering is deurlopende selfontwikkeling. Jou persoonlike kennis en jou vermoë om daardie kennis toe te pas, is jou waardevolste bates. Om op die hoogte van jou wêreld te bly, moet jy voortdurend jou kennis en jou vermoë aanvul. Jy moet jou verstandelike bates voortdurend opbou.

Deur voortdurend in selfverbetering betrokke te wees, kan jy jouself agter die wiel van sukses van jou eie lewe sit.


Comments